We hebben een beperkt budget beschikbaar om voor stichtingen die we een warm hart toedragen soms filmpjes te maken met korting. Vragen kan altijd!